Engleski   

 

EKO KALIONICA

primjena nove tehnologije kaljenja

Nova tehnologija ima utjecaj na cjelokupnu industriju proizvodnje i obrade metala i to ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Kao takav, projekt ima pozitivne učinke i na krajnje korisnike proizvodnje metalnih proizvoda. Projektom se uvodi promjena u tehnologiju i proces kaljenja metala koji se koristi kao standardna faza u procesu obrade metala. Tehnologija koja se uvodi se temelji na znanstvenim dostignućima, inovativna je, testirana i bazirana je na europskom patentu (Wo 2007034249) kao i hrvatskom patentu (PK 20050849). Osim promjena u tehnološkom dijelu procesa kaljenja, oprema i strojevi koji su instalirani imaju značajan utjecaj na povećanje energetske učinkovitosti tvrtke kao i zaštitu okoliša i smanjenje emisije CO2 i NOx plinova u atmosferu. Kroz instaliranu opremu u postojeći pogon, tvrtka je postala prvi centar za kaljenje primjenom ove nove inovativne tehnologije. Na ovaj način postignuto je povećanje konkurentnosti i poslovne efikasnosti i produktivnost u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima. Posebno veliki značaj projekta vezan je za efekt koji ima na zaštiti okoliša; stvarajući i promovirajući razvoj zelene ekonomije (“green economy”).

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta osigurava doprinos produktivnim investicijama u tehnologije i proizvodne metode, te promovira razvoj gospodarstva u skladu sa zaštitom okoliša.

Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti i poslovne efikasnosti kroz uvođenje nove inovativne tehnologije u skladu sa zaštitom okoliša (peći sa zaštitnim atmosferama inertnih plinova helija i argona).

Dodatno, očekivani rezultati projekta su:
• Uvođenje inovativne tehnologije kaljenja posebno alatnih čelika u zaštitnoj atmosferi inertnih plinova koji su prihvatljivi za okoliš;
• uveden HRN EN 746 i ISO 14001;
• povećano znanje o novoj tehnologiji kaljenja u industriji prerade metala;
• povećano znanje o zaštiti okoliša u industriji prerade metala;
• identificirani potencijalni kupci u Hrvatskoj i EU.